Ohhh, Ohhh smiley!!!
Ludde äj faktist än apa!!! Föjtår ni innte det? Fins det nogra banns??? Ludde äj schugen på et tonn banners. Minn bessta kommpiss äj enn kat, hann hetej Wi-Wi ok äj enn kat!!!

Med vennliga hellsninar:

Pråfessor Ludde Armstrong